بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۹۴

کارهای به ظاهر کم ارزش رو اگر درست انجام بدهید ارزشمند میشوند

اینو برای این گفتم یه طراح وب کار میکنم به کارش علاقه نداره و حتماً کارش رو نصفه میذاره و بقیه ش رو من باید انجام بدم.
اگه برای کارش ارزش قایل بود الان وضع حتما خوب بود چون کارش خوبه